Алкохолизъм при жените

Защо точно женски алкохолизъм?

През последните години в нашата практика значително се увеличи броят на жените, търсещи лечение за злоупотреба и/или зависимост към алкохол.

Макар че става въпрос за една и съща хронична рецидивираща болест, алкохолизмът при жените не трябва да се разглежда по същия начин като при мъжете. Женският организъм функционира по-различно, така че развитието на болестта също протича по-различно.

Според някои учени генетичните фактори, които оказват влияние върху развитието на алкохолизма при жените играят по-малка роля отколкото при мъжете.

Фамилната история на пиещите жени често показва наличие на различни психични разстройства, в частност – афективни и личностови, както и суицидни опити.

Мъжете приемат алкохола като възбуждащо и тонизиращо средство, за да засилят емоцията. Предполага се, че това е свързано с по-слабата активност на серотониновата система. Жените пък по-често посягат към алкохола в моменти на потиснатост и понижено настроение. Това най-вероятно е свързано с понижената функция на норадренергичната и допаминовата системи.

Тогава, може ли да се каже, че употребата на алкохол в някои случаи е вид самолечение?

Много често жени, претърпели насилие – физическо, сексуално, вербално или страдащи от депресии, които не са били лекувани своевременно, посягат към алкохола с цел преодоляване на нервно напрежение, страхови и панически симптоми. Те искат да подобрят емоционалното си състояние и пият, самолекувайки се в самота, докато мъжете пият социално – за да се чувстват добре в компания.

Действието на алкохола върху организма на жените и развитието на алкохолната болест се определя от биологичните, психологичните и социокултуралните различия между двата пола.

Kакви са тези биологични фактори?

Биохимичните различия между женския и мъжкия организъм обуславят разликата в концентрацията на алкохола в кръвта им, а именно – употребата на едно и също количество алкохол води до по-голяма концентрация в кръвта на жените, отколкото в кръвта на мъжете. Това води и до по-силно изразена симптоматика на алкохолната интоксикация при жените, което е свързано с по-големия процент на мазнини и по-малко количество вода в женския организъм. Метаболизмът на алкохола се променя и в зависимост от месечния цикъл на жените.

Означава ли това, че алкохолизмът при жените е по-тежък?

Жените за много по-кратко време развиват цялата алкохолна симптоматика на заболяването. При тях чернодробните проблеми, свързани с пиенето се появяват относително по-бързо, отколко при мъжете, например след около 5 години на интензивно пиене, а при мъжете – след 10-15 години. Жените умират относително в по-ранна възраст поради цироза на черния дроб.

Смята се за доказана зависимостта между алкохолната злоупотреба и рака на гърдата.

Какви са най-честите поводи една жена да посяга към алкохола?

Жените много по-често и дълбоко преживяват чувство за вина, страхови и депресивни състояния. Те пият заради емоционални проблеми и/или като компенсация на такива. По-често страдат от невротични състояния и разстройства на съня. Повод за пиене може да са травматични събития или стресови ситуации и чувството за несправяне с тях. Жените по-често от мъжете пият във връзка със семейни проблеми (мъжете намират повод заради професионални проблеми).

Жените пият, защото се чувстват самотни. Пият, заради обърканост и чувство за самота, когато намаляват задълженията им при порастването на децата и напускането на дома (синдром на празното гнездо).

Пият, когато са били насилвани психически, физически или сексуално. Рискът от злоупотреба с алкохол се увеличава и когато има сексуални проблеми.

Жената често пие заради алкохолизма на партньора си, включително и като другар в пиенето – за да не се напива той, тя пие с него.

Обществото като че ли по-строго оценява и критикува една пиеща жена, отколкото eдин пиещ мъж. Отразява ли се това на самото заболяване и оздравяване?

Социокултуралните фактори имат, като че ли, най-голямо влияние върху по-бързото развитие на алкохолната болест при жените и търсенето на помощ от тяхна страна.

В обществото е прието, че жената е отговорна за дома, за семейството и възпитанието на децата, т.е. за качеството на семейния живот като цяло.

В обществото не е прието жената да пие, което засилва и детерминира нейното скрито пиене. Оттам идва и по-късното осъзнаване на проблема и отлагане на решението да потърси помощ.

Затова пиещата жена по-бързо изпада от социалните си роли, деградацията й е по-забележима.

И като цяло по-бързо е отхвърлена от околните, от близките си и от обществото.

В тази връзка, избройте възможни трудности и препятствия в лечението?  

• Често, освен алкохолизма, са налице и други придружаващи заболявания: депресии, неврози, което може да затрудни и забави диагностицирането.

• Огромното чувство за вина и срам да си признае, че е алкохоличка е равносилно на това да признае своя провал като майка и съпруга.

Страх от обвинения, свързани със занемаряване на грижите към децата и евентуални последствия: отдръпване на децата от майката или отнемане на родителските й права.

Огромни съпротиви на семейството, свързани със срама на близките заради алкохолния проблем на жената и стремежа им да го скрият от околните.

Трудности с осигуряване на грижи за децата по време на лечението – няма на кого да ги повери, защото често няма близък, готов да поеме грижите за тях.

Мъжете и партньорите не разрешават на своите пиещи жени да участват в терапия, в която участват и мъже.

Мъжете са по-голямата част от участващите в терапевтични групи и АА (Анонимни Алкохолици), затова женските проблеми са подминавани в такива групи.

Липсата на специфични терапевтични програми само за жени е важен проблем. Заради срама пред мъжката група, често се подминават важни теми, свързани например със секса и насилието.

• Жените като цяло предпочитат индивидуална терапия. Имат и предпочитания за избора на терапевт, ако са били насилвани – предпочитат жени терапевти.

 Дорота Първулова 

     психолог  

Използвана литература:

Bohdan T.Woronowicz Geneza, terapia, powrót do zdrowia

Ewa Woydyłło Podnieś głowę  

 Ewa Woydyłło “Rak duszy       

   

Статията е публикувана за първи път в списание “Жената днес”, бр. 5, 2013

http://www.jenatadnes.com/bg/newcover.html

Пасивна агресия при алкохолно болни

Досегашният ми професионалeн опит показва, че голяма част от хората с алкохолен проблем страдат от различни личностови и поведенчески разстройства. Статистически най-често срещан проблем са зависимите пациенти с пасивно-агресивно поведение. Тази специфика...
Прочети

Алкохолизъм при жените

Защо точно женски алкохолизъм? През последните години в нашата практика значително се увеличи броят на жените, търсещи лечение за злоупотреба и/или зависимост към алкохол. Макар че става въпрос за една и съща хронична рецидивираща болест, алкохолизмът при...
Прочети

Как помогнах на моя съпруг-алкохолик – жестокост, породена от любов

Като психолог, работещ от години в сферата на зависимостите, често се срещам със ситуации, в които единият партньор пие, а другият застава пред трудния избор: да не признае неговата пристрастеност пред себе си и да го прикрива пред другите или да...
Прочети

Из опита на трезвеещи алкохолици – програма НALT

Основната цел на възстановяващия се алкохолик е да поддържа трезвеността си. В това може да му помогне мини програмата HALT, която се основава на опита на хората, трезвеещи с философията на АА /Анонимни Алкохолици/. HALT е абревиатура, образувана от...
Прочети

Депресия

Настъпва есен, после зима, дните стават все по-малко слънчеви и по-кратки. Някои от нас имат личностова предразположеност към така наречената сезонна депресия. Изведнъж ставаме нещастни, непрекъсното сме без настроение, нищо не ни се прави, нямаме никакъв...
Прочети

Съзависимост

Алкохолната зависимост е проблем не само за пиещия, но и за хората от най-близкото му обкръжение – семейството. Прекалената употреба на алкохол на един от членовете в семейството обикновено дестабилизира функционирането на цялата семейна система,...
Прочети

Хазартна зависимост

Патологичното влечение към хазарт от 1980 г. се разглежда като психично и поведенческо разстройство от групата на разстройствата на навиците и влеченията - ,,Разстройството се характеризира с чести, повтарящи се епизоди на хазартна игра, които...
Прочети

CAGE – тест

1. Имало ли е в живота ти такива периоди, в които да си чувствал необходимост да ограничиш пиенето си? 2. Случвало ли се е хората от близкото ти обкръжение да те нервират със забележките си относно пиенето ти? 3. Случвало ли се е да имаш угризения на...
Прочети

24 часа – психология на оцеляването

В ч е р а      Д н е с        У т р е Всяка седмица има два дни, за които не трябва да мислим. Два дни, свободни от всяко напрежение и притеснение. Един от тези дни е ВЧЕРА...
Прочети

Десет препоръки за родители

1. Не очаквай, че детето ти ще стане като теб или такова, каквото ти искаш. Помогни му да стане не твое копие, а да бъде себе си!  2. Не изисквай от детето си отплата за всичко, което си направил за него. Ти си му дал живот, как може то да ти се...
Прочети

Злоупотребата с медикаменти при жените

Според световни и европейски данни сред злоупотребяващите с медикаменти най-голяма е групата на жените между 35 и 50 години. Нашата практика потвърждава това. В повечето наблюдавани от нас случаи говорим за вторична зависимост – тя е следствие от...
Прочети

Тест за самодиагностициране на хранително разстройство

Долупосоченият тест няма да ви спести посещение при лекар-психиатър. Ако имате подозрения, че страдате от хранително разстройство, този тест само може да ви помогне да вземете решение да посетите лекар. 1. Чувстваш се дебела/дебел, даже когато другите...
Прочети

За Кабинет №6

Конфиденциалността е част от нашата професионална етика, на която държим. Това, за което си говорим, това, което се случва, е поверително и „остава” в кабинета. Информация за вас предоставяме на близките ви само с ваше съгласие и във ваше присъствие.

Адрес

Терапевтична практика

“Кабинет № 6”

 бул. “Стефан Стамболов” № 57, ап. 6

гр. София, България

Контакти

телефон: 02/ 476 33 88

0878 819 619 д-р Дорита Кръстева

0888 719 505 Дорота Първулова

office.kabinet6@gmail.com