Услуги

y

Консултативен разговор и оценка на състоянието

Индивидуална или групова психотерапия в зависимост от нуждите на  пациента

/

Съвместен с пациента избор на приоритетите

R

Справяне с остри жизнени психологически кризи

Семейно консултиране

Психологическа терапия с различна продължителност

Контролни прегледи и подкрепящо консултиране

Медикаментозно лечение при необходимост

Издаване на медицински документи

Домашни посещения

Почти винаги ние използваме комбинация от различни терапевтични подходи, защото вярваме, че най-добрата терапия е тази, която е ефективна за пациента. Как се нарича тя – не е от голямо значение.

За Кабинет №6

Конфиденциалността е част от нашата професионална етика, на която държим. Това, за което си говорим, това, което се случва, е поверително и „остава” в кабинета. Информация за вас предоставяме на близките ви само с ваше съгласие и във ваше присъствие.

Адрес

Терапевтична практика

“Кабинет № 6”

 бул. “Стефан Стамболов” № 57, ап. 6

гр. София, България

Контакти

телефон: 02/ 476 33 88

0878 819 619 д-р Дорита Кръстева

0888 719 505 Дорота Първулова

office.kabinet6@gmail.com