Алкохолизъм при жените

Защо точно женски алкохолизъм?

През последните години в нашата практика значително се увеличи броят на жените, търсещи лечение за злоупотреба и/или зависимост към алкохол.

Макар че става въпрос за една и съща хронична рецидивираща болест, алкохолизмът при жените не трябва да се разглежда по същия начин като при мъжете. Женският организъм функционира по-различно, така че развитието на болестта също протича по-различно.

Според някои учени генетичните фактори, които оказват влияние върху развитието на алкохолизма при жените играят по-малка роля отколкото при мъжете.

Фамилната история на пиещите жени често показва наличие на различни психични разстройства, в частност – афективни и личностови, както и суицидни опити.

Мъжете приемат алкохола като възбуждащо и тонизиращо средство, за да засилят емоцията. Предполага се, че това е свързано с по-слабата активност на серотониновата система. Жените пък по-често посягат към алкохола в моменти на потиснатост и понижено настроение. Това най-вероятно е свързано с понижената функция на норадренергичната и допаминовата системи.

Тогава, може ли да се каже, че употребата на алкохол в някои случаи е вид самолечение?

Много често жени, претърпели насилие – физическо, сексуално, вербално или страдащи от депресии, които не са били лекувани своевременно, посягат към алкохола с цел преодоляване на нервно напрежение, страхови и панически симптоми. Те искат да подобрят емоционалното си състояние и пият, самолекувайки се в самота, докато мъжете пият социално – за да се чувстват добре в компания.

Действието на алкохола върху организма на жените и развитието на алкохолната болест се определя от биологичните, психологичните и социокултуралните различия между двата пола.

Kакви са тези биологични фактори?

Биохимичните различия между женския и мъжкия организъм обуславят разликата в концентрацията на алкохола в кръвта им, а именно – употребата на едно и също количество алкохол води до по-голяма концентрация в кръвта на жените, отколкото в кръвта на мъжете. Това води и до по-силно изразена симптоматика на алкохолната интоксикация при жените, което е свързано с по-големия процент на мазнини и по-малко количество вода в женския организъм. Метаболизмът на алкохола се променя и в зависимост от месечния цикъл на жените.

Означава ли това, че алкохолизмът при жените е по-тежък?

Жените за много по-кратко време развиват цялата алкохолна симптоматика на заболяването. При тях чернодробните проблеми, свързани с пиенето се появяват относително по-бързо, отколко при мъжете, например след около 5 години на интензивно пиене, а при мъжете – след 10-15 години. Жените умират относително в по-ранна възраст поради цироза на черния дроб.

Смята се за доказана зависимостта между алкохолната злоупотреба и рака на гърдата.

Какви са най-честите поводи една жена да посяга към алкохола?

Жените много по-често и дълбоко преживяват чувство за вина, страхови и депресивни състояния. Те пият заради емоционални проблеми и/или като компенсация на такива. По-често страдат от невротични състояния и разстройства на съня. Повод за пиене може да са травматични събития или стресови ситуации и чувството за несправяне с тях. Жените по-често от мъжете пият във връзка със семейни проблеми (мъжете намират повод заради професионални проблеми).

Жените пият, защото се чувстват самотни. Пият, заради обърканост и чувство за самота, когато намаляват задълженията им при порастването на децата и напускането на дома (синдром на празното гнездо).

Пият, когато са били насилвани психически, физически или сексуално. Рискът от злоупотреба с алкохол се увеличава и когато има сексуални проблеми.

Жената често пие заради алкохолизма на партньора си, включително и като другар в пиенето – за да не се напива той, тя пие с него.

Обществото като че ли по-строго оценява и критикува една пиеща жена, отколкото eдин пиещ мъж. Отразява ли се това на самото заболяване и оздравяване?

Социокултуралните фактори имат, като че ли, най-голямо влияние върху по-бързото развитие на алкохолната болест при жените и търсенето на помощ от тяхна страна.

В обществото е прието, че жената е отговорна за дома, за семейството и възпитанието на децата, т.е. за качеството на семейния живот като цяло.

В обществото не е прието жената да пие, което засилва и детерминира нейното скрито пиене. Оттам идва и по-късното осъзнаване на проблема и отлагане на решението да потърси помощ.

Затова пиещата жена по-бързо изпада от социалните си роли, деградацията й е по-забележима.

И като цяло по-бързо е отхвърлена от околните, от близките си и от обществото.

В тази връзка, избройте възможни трудности и препятствия в лечението?  

• Често, освен алкохолизма, са налице и други придружаващи заболявания: депресии, неврози, което може да затрудни и забави диагностицирането.

• Огромното чувство за вина и срам да си признае, че е алкохоличка е равносилно на това да признае своя провал като майка и съпруга.

Страх от обвинения, свързани със занемаряване на грижите към децата и евентуални последствия: отдръпване на децата от майката или отнемане на родителските й права.

Огромни съпротиви на семейството, свързани със срама на близките заради алкохолния проблем на жената и стремежа им да го скрият от околните.

Трудности с осигуряване на грижи за децата по време на лечението – няма на кого да ги повери, защото често няма близък, готов да поеме грижите за тях.

Мъжете и партньорите не разрешават на своите пиещи жени да участват в терапия, в която участват и мъже.

Мъжете са по-голямата част от участващите в терапевтични групи и АА (Анонимни Алкохолици), затова женските проблеми са подминавани в такива групи.

Липсата на специфични терапевтични програми само за жени е важен проблем. Заради срама пред мъжката група, често се подминават важни теми, свързани например със секса и насилието.

• Жените като цяло предпочитат индивидуална терапия. Имат и предпочитания за избора на терапевт, ако са били насилвани – предпочитат жени терапевти.

 Дорота Първулова 

     психолог  

Използвана литература:

Bohdan T.Woronowicz Geneza, terapia, powrót do zdrowia

Ewa Woydyłło Podnieś głowę  

 Ewa Woydyłło “Rak duszy       

   

Статията е публикувана за първи път в списание “Жената днес”, бр. 5, 2013

http://www.jenatadnes.com/bg/newcover.html

Как помогнах на моя съпруг-алкохолик – жестокост, породена от любов

Като психолог, работещ от години в сферата на зависимостите, често се срещам със ситуации, в които единият партньор пие, а другият застава пред трудния избор: да не признае неговата пристрастеност пред себе си и да го прикрива пред другите или да...
Прочети

Хазартна зависимост

Патологичното влечение към хазарт от 1980 г. се разглежда като психично и поведенческо разстройство от групата на разстройствата на навиците и влеченията - ,,Разстройството се характеризира с чести, повтарящи се епизоди на хазартна игра, които...
Прочети

Съзависимост

Алкохолната зависимост е проблем не само за пиещия, но и за хората от най-близкото му обкръжение – семейството. Прекалената употреба на алкохол на един от членовете в семейството обикновено дестабилизира функционирането на цялата семейна система,...
Прочети

Пасивна агресия при алкохолно болни

Досегашният ми професионалeн опит показва, че голяма част от хората с алкохолен проблем страдат от различни личностови и поведенчески разстройства. Статистически най-често срещан проблем са зависимите пациенти с пасивно-агресивно поведение. Тази специфика...
Прочети

Злоупотребата с медикаменти при жените

Според световни и европейски данни сред злоупотребяващите с медикаменти най-голяма е групата на жените между 35 и 50 години. Нашата практика потвърждава това. В повечето наблюдавани от нас случаи говорим за вторична зависимост – тя е следствие от...
Прочети

Десет препоръки за родители

1. Не очаквай, че детето ти ще стане като теб или такова, каквото ти искаш. Помогни му да стане не твое копие, а да бъде себе си!  2. Не изисквай от детето си отплата за всичко, което си направил за него. Ти си му дал живот, как може то да ти се...
Прочети

Тест за самодиагностициране на хранително разстройство

Долупосоченият тест няма да ви спести посещение при лекар-психиатър. Ако имате подозрения, че страдате от хранително разстройство, този тест само може да ви помогне да вземете решение да посетите лекар. 1. Чувстваш се дебела/дебел, даже когато другите...
Прочети

Из опита на трезвеещи алкохолици – програма НALT

Основната цел на възстановяващия се алкохолик е да поддържа трезвеността си. В това може да му помогне мини програмата HALT, която се основава на опита на хората, трезвеещи с философията на АА /Анонимни Алкохолици/. HALT е абревиатура, образувана от...
Прочети

Депресия

Настъпва есен, после зима, дните стават все по-малко слънчеви и по-кратки. Някои от нас имат личностова предразположеност към така наречената сезонна депресия. Изведнъж ставаме нещастни, непрекъсното сме без настроение, нищо не ни се прави, нямаме никакъв...
Прочети

24 часа – психология на оцеляването

В ч е р а      Д н е с        У т р е Всяка седмица има два дни, за които не трябва да мислим. Два дни, свободни от всяко напрежение и притеснение. Един от тези дни е ВЧЕРА...
Прочети

Алкохолизъм при жените

Защо точно женски алкохолизъм? През последните години в нашата практика значително се увеличи броят на жените, търсещи лечение за злоупотреба и/или зависимост към алкохол. Макар че става въпрос за една и съща хронична рецидивираща болест, алкохолизмът при...
Прочети

CAGE – тест

1. Имало ли е в живота ти такива периоди, в които да си чувствал необходимост да ограничиш пиенето си? 2. Случвало ли се е хората от близкото ти обкръжение да те нервират със забележките си относно пиенето ти? 3. Случвало ли се е да имаш угризения на...
Прочети

За Кабинет №6

Конфиденциалността е част от нашата професионална етика, на която държим. Това, за което си говорим, това, което се случва, е поверително и „остава” в кабинета. Информация за вас предоставяме на близките ви само с ваше съгласие и във ваше присъствие.

Адрес

Терапевтична практика

“Кабинет № 6”

 бул. “Стефан Стамболов” № 57, ап. 6

гр. София, България

Контакти

телефон: 02/ 476 33 88

0878 819 619 д-р Дорита Кръстева

0888 719 505 Дорота Първулова

office.kabinet6@gmail.com