Пасивна агресия при алкохолно болни

Досегашният ми професионалeн опит показва, че голяма част от хората с алкохолен проблем страдат от различни личностови и поведенчески разстройства. Статистически най-често срещан проблем са зависимите пациенти с пасивно-агресивно поведение. Тази специфика създава най-големи терапевтични трудности.

Характерна особеност на този тип пациенти е проявата на съпротива срещу социалните и професионалните изисквания към тях.

Това не е изявена, открита, пряка съпротива и явно демонстриране на агресия като противопоставяне и нападане, което е присъщо за диссоциалните личности, а по- скоро един пасивен начин на саботиране на задачите и задълженията – като отлагане, забравяне, закъсняване. В такъв случай говорим за пасивна агресия.

Тя е проява на скрита враждебност и гняв, които впоследствие водят до невъзможност за справяне със социалните и професионалните задължения. Подобен стил на поведение води до лични загуби и неуспехи, до създаване на чувство за несправедливост, неразбраност, недооцененост и.т.н.

Естествено не при всеки, който закъснява или не изпълнява задълженията си може да се говори за пасивно-агресивно поведение. За да определим наличността на такова поведение, лицето трябва да отговоря на пет от деветте изброени критерии:

да отлага изпълнението на задачите така, че да не може да се завършат в срок;

при нежелание да изпълни нещо – става раздразнителен, недоволен, спори за смисъла на задачата;

когато работи нещо, за което няма желание – работи по-бавно или нехайно;

протестира, когато някой иска от него нещо, което той смята за безсмислено;

смята, че изпълнява поставените му задачи много по-добре, отколкото другите преценяват;

не се заема с някои задължения, твърдейки че е забравил;

отхвърля всякакви препоръки, свързани с подобряване на неговата дейност;

не изпълнява част от поверените му задачи, с което обезсмисля усилията на другите;

неоснователно критикува и осмива авторитета на други хора.

Ако разгледаме поведението на тези пациенти в детска възраст – в повечето случаи те са проявявали агресивно поведение, за което са били наказвани. В техния репертоар присъства обиждане, напускане и други подобни прояви на демонстрация на недоволство без никаква вербална информация, като диалог, търсене на решение и компромис.

Характерна за тези пациенти е честата промяна на настроението. Някой път много отговорно се отнасят и изпълняват поставените им задачи, друг път абсолютно ги игнорират, започват да търсят лични оправдания и да прехвърлят своите отговорности на другите. Нерядко обвиняват околните в неоснователни очаквания или несправедлива оценка спрямо тях. Не поемат отговорността за своите неуспехи, а причините за тях търсят винаги извън себе си. Винаги някой друг им е виновен.

За пасивно-агресивната психодинамика на личността на тези пациенти са присъщи конфликтите, предизвикани от непризнаване на авторитети, липса на подчиненост и склонност кьм провокации, както и такива, свързани с автономията и независимостта.

Вътрешноличностните и междуличностните конфликти, както и личните неуспехи при изпълнението на поставените задачи, са повод тези хора по-често да употребяват алкохол.

Естествено е тези пациенти да не търсят лечение, защото смятат, че причината за собствените им трудности е в несправедливото отношение на другите към тях, а не в самите тях. В случая на алкохолната зависимост тази убеденост и възприемане дава предпоставки (,,храна”) за така наречения механизъм на отричане и илюзии.

Започвайки терапията, те се стараят да поддържат старата схема на поведение: нарушават договорените правила и принципи; закъсняват; не изпълняват задачите, поставени от терапевта, омаловажавайки техния смисъл; занимават се с ,,по-важни неща” и търсят грешките при други хора, оправдавайки своето поведение. При небрежност или неизпълнение на поставените им задачи не приемат никакви странични забележки или коментари.

Какъв трябва да е подходът?

Същественото в подхода при работа с такива пациенти e още от самото начало да се предложи много ясно структуриран терапевтичен договор, за да няма възможност пациентът да саботира приетите правила на работа.

Договорът трябва да е безусловен, с ясно определени санкции при неспазване на правилата и договореностите. Поставените задачи трябва да са еднозначни и конкретни, с точно определени дати. Сроковете не трябва да се нарушават и не подлежат на предоговаряне. В целия терапевтичен процес екипът от терапевти трябва да е „безчувствен” на всякакви обяснения и оправдания от страна на пациента и да не се поддава на неговите манипулации. Когато пациентът смята, че е несправедливо оценяван, той демонстрира недоволство или обида. В този случай терапевтът трябва да го конфронтира с постъпките и последствията от неговото поведение, а не да се спира само върху чувствата и емоциите.

Естествено голямата част от пациентите закъсняват, забравят за срещите за консултация и прекъсват лечението, без да предупредят терапевта, а след това са убедени в безуспешността на терапията. Това в крайна сметка за тях е едно „добро” основание да не правят никакви промени в живота си.

Често пациентите акцентират върху желанието и добрите си намерения, но по-важното е да се покажат конкретните резултати от тях, защото всъщност най-често се получава разминаване между намеренията и резултатите от дадено поведение.

Важно е също да се научат на уверено поведение, както и на изразяване на гняв, яд и агресия.

Всъщност основната терапевтична цел е алкохолно болният пациент да се научи да поема отговорност за себе си, за лечението и за своя живот.

 Дорота Първулова

             психолог

Използвана литература:

Jolanta Reisch-Klose,Ewelina Glowacz “Alkoholik -instrukcja obslugi  


Злоупотребата с медикаменти при жените

Според световни и европейски данни сред злоупотребяващите с медикаменти най-голяма е групата на жените между 35 и 50 години. Нашата практика потвърждава това. В повечето наблюдавани от нас случаи говорим за вторична зависимост – тя е следствие от...
Прочети

24 часа – психология на оцеляването

В ч е р а      Д н е с        У т р е Всяка седмица има два дни, за които не трябва да мислим. Два дни, свободни от всяко напрежение и притеснение. Един от тези дни е ВЧЕРА...
Прочети

Из опита на трезвеещи алкохолици – програма НALT

Основната цел на възстановяващия се алкохолик е да поддържа трезвеността си. В това може да му помогне мини програмата HALT, която се основава на опита на хората, трезвеещи с философията на АА /Анонимни Алкохолици/. HALT е абревиатура, образувана от...
Прочети

Депресия

Настъпва есен, после зима, дните стават все по-малко слънчеви и по-кратки. Някои от нас имат личностова предразположеност към така наречената сезонна депресия. Изведнъж ставаме нещастни, непрекъсното сме без настроение, нищо не ни се прави, нямаме никакъв...
Прочети

Пасивна агресия при алкохолно болни

Досегашният ми професионалeн опит показва, че голяма част от хората с алкохолен проблем страдат от различни личностови и поведенчески разстройства. Статистически най-често срещан проблем са зависимите пациенти с пасивно-агресивно поведение. Тази специфика...
Прочети

Как помогнах на моя съпруг-алкохолик – жестокост, породена от любов

Като психолог, работещ от години в сферата на зависимостите, често се срещам със ситуации, в които единият партньор пие, а другият застава пред трудния избор: да не признае неговата пристрастеност пред себе си и да го прикрива пред другите или да...
Прочети

Алкохолизъм при жените

Защо точно женски алкохолизъм? През последните години в нашата практика значително се увеличи броят на жените, търсещи лечение за злоупотреба и/или зависимост към алкохол. Макар че става въпрос за една и съща хронична рецидивираща болест, алкохолизмът при...
Прочети

Хазартна зависимост

Патологичното влечение към хазарт от 1980 г. се разглежда като психично и поведенческо разстройство от групата на разстройствата на навиците и влеченията - ,,Разстройството се характеризира с чести, повтарящи се епизоди на хазартна игра, които...
Прочети

Съзависимост

Алкохолната зависимост е проблем не само за пиещия, но и за хората от най-близкото му обкръжение – семейството. Прекалената употреба на алкохол на един от членовете в семейството обикновено дестабилизира функционирането на цялата семейна система,...
Прочети

CAGE – тест

1. Имало ли е в живота ти такива периоди, в които да си чувствал необходимост да ограничиш пиенето си? 2. Случвало ли се е хората от близкото ти обкръжение да те нервират със забележките си относно пиенето ти? 3. Случвало ли се е да имаш угризения на...
Прочети

Десет препоръки за родители

1. Не очаквай, че детето ти ще стане като теб или такова, каквото ти искаш. Помогни му да стане не твое копие, а да бъде себе си!  2. Не изисквай от детето си отплата за всичко, което си направил за него. Ти си му дал живот, как може то да ти се...
Прочети

Тест за самодиагностициране на хранително разстройство

Долупосоченият тест няма да ви спести посещение при лекар-психиатър. Ако имате подозрения, че страдате от хранително разстройство, този тест само може да ви помогне да вземете решение да посетите лекар. 1. Чувстваш се дебела/дебел, даже когато другите...
Прочети

За Кабинет №6

Конфиденциалността е част от нашата професионална етика, на която държим. Това, за което си говорим, това, което се случва, е поверително и „остава” в кабинета. Информация за вас предоставяме на близките ви само с ваше съгласие и във ваше присъствие.

Адрес

Терапевтична практика

“Кабинет № 6”

 бул. “Стефан Стамболов” № 57, ап. 6

гр. София, България

Контакти

телефон: 02/ 476 33 88

0878 819 619 д-р Дорита Кръстева

0888 719 505 Дорота Първулова

office.kabinet6@gmail.com