Лекар-психиатър

д-р Дорита Кръстева

д-р Дорита Кръстева

тел. 0878 819 619

Д-р Кръстева работи като психиатър от дипломирането си като лекар през 1985 г. От 1992 г. има специалност по психиатрия. Работила е в болничната и в извънболничната психиатрична помощ, била е директор на Превантивно-Информационния Център по Проблемите на Наркоманиите в София. Специализирала е в областта на психичните и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на психоактивни вещества. Има повече от 10 научни публикации, свързани с проблемите на психичното здраве, участвала е в създаването на учебни ръководства, съавтор в “Насоки за добра клинична практика в субституиращото лечение”, 2008 г. и член на работна група за създаване на стандарти за лечение на зависимост към опиоиди с опиеви агонисти и агонист-антагонисти като част от Медицинския стандарт по психиатрия. От 2012 г. д-р Кръстева е частнопрактикуващ психиатър. Сертифициран системен семеен и брачен консултант на програмата за професионално обучение във фамилна и брачна терапия на Института по Фамилна Терапия – България. От 1998 г. е индивидуален член на Българската Психиатрична Асоциация.

За Кабинет №6

Конфиденциалността е част от нашата професионална етика, на която държим. Това, за което си говорим, това, което се случва, е поверително и „остава” в кабинета. Информация за вас предоставяме на близките ви само с ваше съгласие и във ваше присъствие.

Адрес

Терапевтична практика

“Кабинет № 6”

 бул. “Стефан Стамболов” № 57, ап. 6

гр. София, България

Контакти

телефон: 02/ 476 33 88

0878 819 619 д-р Дорита Кръстева

0888 719 505 Дорота Първулова

office.kabinet6@gmail.com